20170428

A conto da poboación de Ribadeo

Días pasados, a raíz da publicación de novos datos estatísticos polas entidades que se encargan desas cousas, a prensa ten publicado sobre a media de idade de diversos concellos da provincia, e, de xeito independiente, de España. Resulta que a media de idade española está a subir, e dentro da provincia, despois de Burela e Lugo cidade, o terceiro concello coa media de idade máis baixa é Ribadeo. Aínda así, a media ribadense non chega a ser máis baixa que a media estatal.
Sabendo o anterior, púxenme a mirar algún dato, e coido que é curiosa a evolución da poboación ribadense ó longo destes últimos vinte anos, collendo como referencia a idade da poboación. O gráfico:
No gráfico amósase a poboación acumulada ó ir aumentado a idade. A poboación total foi aumentando de xeito perceptible dende 1998 que comeza a estatística a esta década, na que máis ou menos se estabiliza. Aínda así, vemos que a liña de poboación que indica o número de persoas por baixo dos 29 anos (azul craro que se mantén entre 2000 e 4000) prácticamentre non deixa de baixar.
Se pasamos a porcentaxes,aparécenos:
Onde se pode ver que tódalase series entre 25 e 50 anos teñen ano tras ano maior porcentaxe de xente por riba, de máis idade, ó igual que por riba dos 80 anos.
Dicía o xornal estes días que, de novo, os políticos propoñen solucións. Coido que a solución pasa por ter un futuro para a xente e non por dicir algo así como 'provreade, malditos!', que é máis ben o que se está a facer. E ti, que opinas?
Deixo a continuación a táboa cos datos para que cada quen avalíe (ou sinxelamente, mire en que grupo está metido en cada ano...):

20170427

Escrito do colectivo “Por Nuestro Faro” ao Alcalde de Ribadeo

Licenza de apertura e promesa incumprida por parte do Concello do acceso público; documento de Puertos (o a súa ausencia) que xustifique o peche ata o de agora da illa; variación de hotel a apartamentos e as súas implicacións legais... A tramitación segue chea de furados, así como as actitudes dos "implicados"... O escrito a continuación, que recolle só algún dos furados foi presentado onte no Concello:
"
Sr. Alcalde de Ribadeo
O pasado 26 de novembro de 2016 os medios de comunicación difundían unha nota do Concello de Ribadeo en relación cas licencias de obra e actividade para a reforma do faro da Illa pancha con destino a “Hotel”. Na nota sinálabase que o concello exixiría o acceso libre á illa como condición para conceder a licenza de actividade.
Pasados cáseque 20 días dende a apertura do devandito estabelecemento agradeceríamos que nos facilitase a seguinte información:
1.- Se xa se concedeu a licenza de apertura e neste caso se decaeu a condición de acceso libre que obviamente non se está a cumprir a día de hoxe.
2.-Se ainda non se concedeu a licenza de apertura cales son os trámites pendentes e en qué prazo se agarda cumprilos.
3.- Habida conta que finalmente o estabelecemento devandito non é un hotel, nen ten os servizos nen o persoal propio dun hotel (so un posto de traballo), e se a licenza de obra e a concesión da autoridade portuaria fan referencia expresa e repetidamente a un “Hotel”, pero o que está funcionando son dous apartamentos quixeramos saber se é legalmente viable conceder a pertinente licenza para unha actividade sustancialmente diferente da que figuraba nos proxectos e documentos que figuran no expediente.
Pola outra banda o Colectivo “Por Nuestro Faro” ven de dirixir o escrito que adxuntamos á Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao solicitando unha copia do expediente administrativo que permitiu, no seu día, o peche ao público da porta de acceso á illa, dado que en caso de que non exista o devandito expediente por partir dunha orde verbal ou, en caso de existir non axustarse á lexislación vixente entendemos que debera exixirse o cumprimento inmediato do artigo 27,1 da lei de Costas que estipula a “servidumbre de tránsito” nunha franxa de seis metros por fora da línea de delimitación marítimo terrestre e onde non proceder á clausura indefinida do estabelecemento por parte do Concello de Ribadeo.
"
Costa arredor da illa Pancha, no Google Maps

20170426

Os Aventados: 20 anos cazando o vento da cultura

Di o tango de Carlitos Gardel, interpretado por Eugenio Del Valle que "veinte años no son nada...". Pero dende 1997 teñen pasado unhas cuantas primaveras e moitos compañeiros/as de singladura na procura do Vélaro de Ouro, que para nós sempre será o patrimonio histórico-cultural-ecolóxico da nosa fermosa Britonia.
Aqueles Aventados que viñeron de Euskadi: O poeta Gregorio San Juán; o novelista Amado Gómez Ugarte; o director de cine Kepa Sojo; o historiador Antón Sáez de Santa María. A ceramista de Cantabria, Ana Bedia. O pintor Felipe Criado. O escultor Quique Guerra. O mariñeiro Alberto Pillado. Manuel Pérez Outeda; Pedro San José; Jesús Murados; Modesto Rivera; o Mestre -Don Francisco Rivera Casás-. Todos deixaron a súa impronta dende o faro da Atalaia ás Reais Fábricas de Sargadelos.
Temos Aventados dende a Ría de Ribadeo ata o faro de A Estaca de Bares, pasando por Mondoñedo e Lugo. Ceramistas, pintores, escultores, profesores, enxeñeiros, poetas, historiadores, fotógrafos, dibuxantes, cronistas, músicos, capitáns de buque, escritores, camiñantes, mariñeiros, xentes de chuvia e calma, comprometidos co país, rebeldes fronte ás inxusticias, dispostos a cambiar o mundo coa palabra e o voto. Dispoñeemos de cónsules de A Mariña en Madrid, Alcalá de Henares, El Escorial, Barcelona, nos catro puntos cardinais da sinal da cruz, e no lume de San Telmo a proa, ou nas adegas de popa preparadas para a creatividade, coas amuras listas para cacear no medio do océano da vida.
Pintores como Guerreiro que dan vida a estacións emocionadas polas despedidas. Fotógrafos como Fabián Reino, que como Robert Capa, inmoviliza cada instante da vida en Mondoñedo. Ceramistas como Sito Otero Regal, Picassiano capaz de recrear nun mural a entrada dun cabalo nuna cacharrería. Poetas como Paco Rivas, que transforman cada gota do salseiro Cantábrico na estrofa dun poema. Investigadores como o Cronista Oficial de Viveiro,- Carlos Nuevo Cal- capaz de saber e compartir, como ninguén, a vida e o espírito de Maruja Mallo, aquela galega universal que namorou á xeneración do 27. E para non perdernos, capitáns de mil singladuras entre portos e tempestades, como Andrés Díaz Ferro -digno sucesor do seu pai El Rubito-.
Como di Vicente Miguez dos "Chitones" de Celeiro, vivimos inmersos nun mar de cultura e, coidados, queridos, protexidos poas fillas da mar, as nosas damas Dulcineas. Mary Boix, dende Morás. Chus López Laje, dende Foz e Mondoñedo. Chefa Penabad e Esperanza Pérez Camba dende San Xoán de Covas. Mari Cruz Otero contarallo ós seus alumnos e Federico Mon, fará de imparcial escribano para Cervo-Sargadelos.
E darán fe cos seus apuntes para a paisaxe, Roque Fanego, Pablo Livio, Hipólito Xeada, Juanel. Mentres a crónica faráa Suso de Foz, coa música de fondo que interpretan Lino Rico, David Catá, Carmen Lillo e Maika Alonso.
Non volo perdades. Este sábado último de abril, cumprimos catro lustros cazando a ese Nordeste tan de aquí... E se alguén se indispóne, temos ó Galeno Aventado Dr. Gordo Fraile, coa súa alma dividida entre La Rioja española e o seu Santiago de Chile.
Aventados, nunha actividade no museo do mar de S. Cibrao

Fáigase a luz! ... e amenceu. O secuestro eléctrico de Ribadeo


De traca. Unha burla. Tómannos polo pito do sereno. Son só algunhas das frases cualificativas do desleixo no que as compañías elećtricas teñen a Ribadeo. Na entrada de onte, cando a din podido publicar, ten a referencia dalgúns cortes arredor das 8 da mañá, pero seguíronse a producir pola mañá (como di a nota do alcalde) e pola tarde. Estropeando traballos, facendo perder tempo, fastidiando equipos... son algunhas das consecuencias.
Coido que non vale a resposta da nota do alcalde índose queixar á Xunta. É totalmente insuficiente. A recollida de datos é indispensable para poñer unha demanda a BEGASA/EON/VIESGO, que non importa moito a propiedade, senón a falta de servizo (imos deixar o do atraco vía facturación paras outra). No blog hai abondo, pero son moitos máis os que se teñen escapado deste reconto persoal ó que van contribuíndo algunhas amizades. Ó igual que outras veces, o pobo está unido en relación ó que está sucendendo coa electricidade. E non se está a aproveitar para conseguir un subministro adecuado.
Vale de queixas, e máis actuación. Esta entrada queda tamén coa etiqueta 'historia', porque coido que na historia de Ribadeo os cortes de luz xa teñen o seu oco.

20170425

Revolución máis que conmemoración


7:39, 7:41, 7:45... tres cortes de luz e a conexión a internet desapareceu dende o primeiro e non se recuperou. Tampouco o teléfono fixo. E sei que afecta a toda a zona, ao menos coa empresa coa que teño o contrato, porque chamei e comprobei. Tempo perdido, corte no traballo que estaba a facer... e lembranza do 25 de abril en Portugal, tempo de revolución. Aquí parece que os caraveis vense substituídos polo dente de león, ó que xa se lle foi o tempo de florecer, o que tras perder as follas xa está a estender a súa semente, como na foto tomada en Santa Cruz onte. Porque aínda andamos nesas: tempo de semente para un cambio político, social, económico, ambiental, moral que moita xente ve como necesario pero que non remata de chegar.
8:14. Outro corte de luz, este longo (2 minutos). E seguimos a esperar a revolución mentres a necesidade é facela.
... colgarei a entrada cando poda...

20170423

Reseña de dúas actividades conectadas: roteiro a partir da illa Pancha e presentación de BirdFlyway

Hai uns días deixei a convocatoria das dúas actividades, promovidas por 'Por Nuestro Faro' e agora paso a deixar un breve resume do acontecido nas mesmas.

A primeira realizada, venres 21 de abril ó anoitecer (dous días antes do día do libro, hoxe), na casa das letras, foi a presentación de BirdFlyway, libro de Antonio Sandoval, introducido por Óscar Chao.
Un salón da Casa das Letras mediado deu acubillo á presentación dunha novela que diría de conexión do mundo das aves e dos humanos. Sensacións e emocións sobre a ruta das aves migratorias  enfocada a traverso do filtro dunha familia heteroxénea, resultando unha educación en termos de vínculo emocional. Salpicada con referencias a Selma Lagerlöff (co seu Nils Olgerson e o cobrar mentalidade propia do pobo sueco) ou Konrad Lorenz, pasando por Jack London, a charla e o rico coloquio posterior recorreron diversos lugares físicos e de ideas, como o futuro ornitolóxico á vista da privatización e espolio dos lugares máis atractivos (como sucede coa illa Pancha) ou o abrirse paso da idea de que preto dos centros escolares debe haber algún espazo de importancia como ecosistema e acubillo de biodiversidade para poder aplicar aquelo de que se pode amar o que se coñece, pero é imposible amar o que se descoñece.
A actividade de 'por nuestro faro' en defensa da illa Pancha apareceu encadrada nun movemento a nivel mundial que está a realizarse cada vez con máis forza para dar a coñecer e protexer espazos que corren perigo fronte a privatización dos comúns da humanidade [Nota: non confundir 'ben común' con 'administración pública'].
O libro pretende a adquisición dun coñecemento emocional para dar a querer o mundo das aves e de aí, o noso propio hábitat: a ecoloxía das aves non está separada na esfera terrestre de calquera outra ecoloxía que se estude, tampouco da ecoloxía humana.
O coloquio, con referencias diversas ós comúns e cerramento de espazos, a empatía, ós postos de traballo como coartada para todo ou á liberdade, deixou un bo sabor de boca.
O sábado 22, día da Terra e día no que se celebrou en todo o globo a 'Marcha pola ciencia', tivo lugar o roteiro. Partiuse ás 10 da mañá da baixada á illa Pancha, recorreuse logo a península ata chegar á praia de Rochas Brancas e logo seguiuse pola estrada cara á igrexa de Vilaselán, voltando polo Espín. Pasadas as doce, volveuse en grupos dispersos ó aparcamento.
No recorrido foron observadas diversas aves, máis comúns ou máis raras, dende as omnipresentes gaivotas, ou rulas, merlos, paporoibos e andoriñas a outras como miñatos, corvos mariños, mazaricos chiadores, papuxas cabecinegras e capirotadas ou chascos... entre outras!
Na xornada, xunto coa vivencia e inmersión no mundo das aves, visionándoas no seu entorno, tamén se tivo unha lembranza para Suso Peña, cuxa praca conmemorativa descansa na illa Pancha, en lugar non concedido por contrato pero ocupado na práctica polo espolio privatizador. Asemade, comentáronse as diversas prohibicións que aparecen sinalizadas no entorno da illa Pancha co motivo da súa privatización.
Fotos dalgúns momentos do roteiro:


20170422

#cortesdeluzRibadeo a partir de 20170421

Comezando unha nova relación de #cortesdeluzRibadeo
20170421 23:25 corte de luz de cousa de un minuto e microcorte a continuación. Cara ás dez houbo outro de varios segundos na mesma zona, catro calles
23:00 e ao menos outras dez veces esa noite, a diversas horas. Zona: Piñeira
20170424 14.00 (aprox, hora de comezo) + de dúas horas, Reinante (Barreiros)
20170425 entre outros, de duración diversa e afectando uns a todo Ribadeo e outros por zonas: 7:39, 7:41, 7:45, 8:14 nas catro calles, 09:40, institutos, 11:49, 12:32, O Valín; 20:00, Reinante (Barreiros) dous cortes. Cedofeita, a Pena, Ove, ...
20170426 sobre as 16h, O valín, varios cortes
20170427 16:35, tres microcortes espaciados en varios minutos na zona Avda. América
Anteriores, en http://ribadeando.blogspot.com.es/2017/01/se-segue-sendo-normal-cortes-de-luz.html

A historia dos cortes de luz en Ribadeo #cortesdeluzRibadeo

20170421 23:25 corte de luz de cousa de un minuto e microcorte a continuación. Cara ás dez houbo outro de varios segundos na mesma zona, catro calles, que se sentiu na presentación de BirdFlyway.
Ata o de agora, o último do que teño referencia. Algo que non é moito, tendo en conta que pasaron oito horas escasas e que corresponden ó sono. Pero si menos que hai tan só dous días, cando por todo Ribadeo se deixaron sentir cortes de luz continuados de diferente duración.
Nembargantes, a forza da costume é xa ampla, e aínda que ten aparecido algo nos xornais, e mesmo algunha vez algunha queixa do concello (unha insitución que hasta hai relativamente pouco tiña mentalizado como institución de mando, non de queixa). Nada parello á nova que atopei onte por casualidade en internet, 'Un apagamento deixa a máis de 4.000 marinenses sen luz', falando no interior de datos máis concretos: 4100. E a compañía eléctrica atribuiuno a unha avaría. A nova é de 1 de febreiro deste ano, e especifica que o 22% dos afectados tiveron restitución de corrente eléctrica de inmediato, mentras que algún chegou a esperar 64 minutos. Algunha vez alguén viu unha nova tan precisa en relación ós múltiples e vergoñentos cortes de luz en Ribadeo?
Pola miña parte, sigo a usar o haghstag #cortesdeluzRibadeo para ir acumulando datos, tanto no blog como en Facebook... e xa hai uns cantos acumulados a disposición de quen quera usalos.
Imaxe da NOAA, no dominio público

20170421

Vento

Parou o vento, de pronto. Tres días seguidos de vento forte, boa parte nordés, tiñan cansada á xente. Non, non é o efecto dos 'aventados', senón máis ben falta de costume.
Mais, se collemos as estatísticas, non pode considerarse excepcional, aínda que a estas alturas do ano, si ben raro. E en conxunto, este mes de abril difícil o vai ter para aproximarse un pouco ó conxunto de vento que tivemos en febreiro de 2014, no que o vento recorreu abondo máis do doble do que leva recorrido a 21 deste mes de abril.
Deixo dous gráficos para amosar a) que este ano máis ben é pouco ventoso en xeral, e b) que o vento parece participar do cambio climático, incrementándose de media na zona ó longo do século (se ben, tanto por extensión da zona como por pequena serie estatística, a afirmación hai que tomala con moita precaución)

Na gráfica anterior, a liña grosa representa os datos deste ano, polo que a partir da data de hoxe presenta un perfil horizontal.
Vese que a liña de tendencia é inclinada cara arriba, pero que os altibaixos que ten polo momento son maiores que a tendencia expresada.